sábado, 26 de octubre de 2013

Que volen aquesta gent! 30-O, a les 19:00 a l'Ajuntament


No és veritat que siga necessari retallar els serveis en les administracions locals. Les entitats locals són les administracions amb menor dèficit, -0.20%, enfront del -1.73% de les comunitats autònomes i del -6.98% de l’Administració central, (dades del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques que s’incrementaria un 3.25% amb les ajudes a la banca).


La reforma de l’Administració local pren els Ajuntaments com a negoci, no mira per les persones. Tindrà uns efectes de reculada en el temps, tornant a la dècada dels 40:
Pèrdua de drets dels municipis.
Pèrdua de capacitat política i econòmica dels ajuntaments.
Pèrdua de participació social directa de la ciutadania.

Restricció de drets sobre immigració, dona, educació, etc.

Exclusió de serveis socials, educació i sanitat de les competències municipals.

Manteniment del dèficit de finançament local.

No hay comentarios:

Publicar un comentario