martes, 1 de octubre de 2013

Si no vols ser com ells, lligEls Pressupostos 2014 destinats a Educació Secundària, Formació Professional i Escoles Oficials d'Idiomes cau un 7% pel que fa a 2013, en passar de comptar amb una assignació de 108,49 milions a 100,93 milions.
RECORDA: Pots participar en la consulta sobre educació, que està duent-se a terme a través de taules en centres educatius i universitaris i en altres punts neuràlgics, i de la web:

No hay comentarios:

Publicar un comentario