lunes, 16 de septiembre de 2013

L'Administració Local està en greu perill davant el projecte de llei que la reforma.


El consell de Ministres va aprovar el passat mes de juliol el Projecte de Llei de Reforma de l'Administració Local malgrat tots els posicionaments en contra, inclòs el propi Consell d'Estat, i de la conflictivitat que vénen arrossegant els innombrables esborranys de l'avantprojecte. Un projecte de llei que comença ara el tràmit en el Congrés.

Es va aprovar amb els mètodes habituals utilitzats per aquest Govern, modificant els aspectes més “escandalosament inconstitucionals”, però mantenint el mateix esperit i els mateixos objectius: reduir a l'Administració Local i al municipalisme a la mínima expressió.

Així, desapareix el principi de proximitat, impedint a les administracions locals participar en la prestació de serveis i desenvolupament d'activitats que atenguen les necessitats específiques de la ciutadania.


I el més greu: mantenen els mateixos objectius de retallades i privatització que tenen compromesos en el Programa Nacional de Reformes, superior als 8.000 milions d'euros. Una “destralada” mortal per a les corporacions locals, que menyscaba greument el nivell competèncial, la capacitat auto-organizativa i la prestació de serveis des de l'ambit públic, desviant plus-valies cap a sectors privats que han de mantenir el seu volum de negoci, a costes dels fons i activitats públiques.

Un altre important volum de retallades econòmiques els volen emmascarar en l'exigència de major control financer i pressupostari, xifrant-ho en 1.345 milions d'euros. Amb la ironia, a la que ja ens tenen acostumats, van vendre en el seu moment que la reforma retallaria càrrecs i personal de confiança, però al final es tradueix en unes quantitats que fan riure i amb una “amnistia”, per a tota aquesta legislatura.

Però, en realitat, quin és l'objectiu principal d'aquest projecte de llei: abaratir costos perquè siguen rendibles les privatitzacions. I per molt que intenten dissimular-ho, és tan evident, que tornen a deixar-ho palés, quan en l'exposició de motius no tenen cap objecció a expressar que es “suprimeixen monopolis municipals… que recauen sobre sectors econòmics puixants en l'actualitat…”.

El projecte de llei que es va a sotmetre a debat en el Congrés dels Diputats pretén el debilitament de l'Administració Local, portant-se per davant més drets socials de la ciutadania preparant noves privatitzacions.
Diptic del sindicat CCOO

No hay comentarios:

Publicar un comentario