martes, 17 de septiembre de 2013

Informe del Ministeri d'Educació
578.549 beneficiaris d'ajudes concedides per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic es van quedar sense elles el curs passat.


L'import dedicat a aquestes ajudes va disminuir en dos anys –del curs 2011/2012 al 2012/2013– des de 129,9 a 68,6 milions d'euros.


Les beques generals (les que cobreixen el pagament de les taxes o beneficien a les famílies més desfavorides), les d'idiomes, les de mobilitat o les que afavoreixen els intercanvis amb una altra universitat: Sèneca o Erasmus, van disminuir en 134,5 milions.


Amb una reducció de 19.523 docents de l'ensenyament públic no universitària, s'ha passat de 494.516 efectius en el curs 2011/2012 a 474.993 el curs passat. Es tracta d'un 3,9% menys enfront de l'augment d'un 0,4% dels professors de la privada i la concertada, que han passat de 188.451 a 189.322.


El nombre d'alumnes en el curs que acaba de començar ha augmentat un 1% fins als 8,08 milions, però baixen per primera vegada els matriculats en Educació Infantil un 0,7%, hagut de, segons el ministeri, a motius demogràfics i a la tornada de població immigrant, més que a la crisi. 

Llig l'informe "Datos y Cifras  2013-2014"

No hay comentarios:

Publicar un comentario