sábado, 29 de noviembre de 2014

XIRIVELLA EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS
Les organitzacions socials, sindicals i polítiques sotasignades davant la ciutadania deXirivella, en uns moments especialment crítics per al futur dels Serveis Públics,

DECLAREM:

Que el progrés a Europa ha estat vinculat amb el desenvolupament de l'estat de benestar social consolidant el denominat “Model Social Europeu”. En este progrés i projecte comú han tingut, i han de seguir tenint, un paper preponderant els serveis públics. Una part essencial d'este model és la continuïtat,la sostenibilitat i l'equitat d'eixos serveis públics que garantixen un principi bàsic: la igualtat d'oportunitats. La construcció i consolidació de l'estat de benestar és conseqüència de la pressió social de la classe treballadora organitzada demandant unes millors condicions de vida.

Eixe estat que defensem i pretenem consolidar, d'acord amb el que demanda la ciutadania, passa, entre altres elements, per la recuperació del dret a la negociació col·lectiva i al diàleg social que este Govern
del PP ha torpedejat. Per a la seua restitució, cal engegar una campanya informativa i de mobilització amb la qual traslladar a treballadors i treballadores i la ciutadania la imperiosa necessitat de::


- La defensa dels serveis públics,
- La recuperació del poder adquisitiu perdut i la millora dels salaris,
- La urgent necessitat de crear ocupació de qualitat,
- L'adopció de mesures efectives per corregir les desigualtats per raons de gènere,
- Més recursos per a l'eradicació de la violència cap a les dones, i
El reforçament de les xarxes de protecció social.


Els serveis públics constituïxen la base de l'estat de benestar, han d'estar pròxims a la ciutadania i consoliden un bon sistema democràtic, la seua eficàcia i eficiència són el major enemic de la corrupció i juguen un paper primordial per a l'eixida de la crisi.

Els Pressupostos de l'Estat per a 2015 que s'estan tramitant en este moment, així com els pressupostos autonòmics i locals que hauran d'ajustar-se als mateixos criteris que els primers, constituïxen un nou atac als serveis públics, consoliden les retallades, aprofundixen en el deteriorament dels serveis públics, i renuncien, a més, al fet que estos puguen actuar de matalàs davant les conseqüències de la crisi; altrament, aposten per seguir destruint ocupació pública a través de les limitacions en la taxa de reposició d'efectius, neguen el dret a la negociació col·lectiva dels empleats públics i els castiguen novament amb minvaments en el seu poder adquisitiu. Són uns pressupostos per a incrementar la desigualtat i la injustícia social.

Les organitzacions signatàries d'esta declaració exigim un finançament suficient de l'administració local.  Rebutgem la Reforma de la Administració Local i reclamem l'autonomia local. Tot i que són els ajuntaments l'administració més propera a la ciutadania, esta reforma els sostrau la gestió de la política social; elimina gran part de les seues competències; redueix la seua capacitat d'actuació pública impedint la seua actuació contra la pobresa, i posa en perill les seues actuacions en matèria cultural, esportiva, de joventut, i en matèria d'igualtat de gènere i contra la violència masclista.


Rebutgem la privatització de la sanitat (inclosa la seua gestió total o parcial) com a fórmula màgica general. Apostem decididament pel caràcter públic del servei de salut universal, solidària i gratuïta, per l'atenció primària i especialitzada, per implementar estratègies d'implicació de la ciutadania en plans de salut comunitària (com per exemple, en els consells de salut). L'experiència d'altres països demostra la greu reculada que suposa en els drets de les persones i la qualitat assistencial. Apostem per potenciar de manera clara i decidida l'atenció primària com a fórmula d'una política sanitària de caràcter preventiva i EXIGIM a la Conselleria de Sanitat l'ampliació del centre de salut de Xirivella, el seu augment de plantilla, tant de metges com de personal sanitari i l'eliminació de les llistes d'espera,


Rebutgem la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, la nova llei educativa que el ministre Wert ha imposat, perquè convertix l’educació en una carrera d’obstacles amb múltiples revàlides, i trenca els principis de cohesió social i integració educativa. Es tracta d’una llei que classifica i separa l’alumnat a través d’itineraris selectius i primerencs, que també pretén sotmetre els centres a les exigències del mercat competitiu, classificant-los en rànquings. Una llei que és antidemocràtica i autoritària, en què el Consell escolar queda relegat a funcions merament consultives. A més, fomenta el negoci educatiu i “legalitza” els concerts amb centres que discriminen per raó de sexe.


No podem deixar de denunciar l'oblit que estan patint les persones dependents i les seues famílies, que són abandonats a la seua sort, quan no se'ls condemna a la indigència.

Rebutgem esta reculada històrica en matèria de drets socials, que resulta encara més injustificable en estos moments; considerem que el camí per a preservar el nostre estat de benestar passa per una rectificació; existixen altres alternatives i són viables; exigim el control democràtic de la despesa pública i un finançament suficient de totes les administracions; així com la creació d'òrgans que fomenten la participació dels interlocutors socials i les organitzacions ciutadanes.


Apostem per la defensa d'uns serveis públics de qualitat, tant en la seua prestació a la ciutadania com en la seua organització i funcionament intern.
Denunciem la campanya de desprestigi a la qual estan sotmetent-los, amb l'objectiu ocult de justificar-ne el desmantellament en favor de potenciar uns serveis privats i de pagament.
Ens comprometem amb la ciutadania de Xirivella en la posada en valor de la seua necessitat, la seua importància com a garantia de l'estat social i la seua defensa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario