miércoles, 20 de noviembre de 2013

La ciutadania com a enemiga.


El Govern prepara una Llei de Seguretat Ciutadana. Les crítiques no s'han fet esperar: l'esborrany d'avantprojecte criminalitza la protesta social.

"Converteix al ciutadà que protesta en enemic", assenyala de Joaquín Bosch, portaveu de Jutges per a la Democràcia (JpD) i estableix "sancions clarament desproporcionades", apunta José Luis González Armengol, jutge degà de Madrid. Per a Ángel Dolado, president de Fòrum Judicial Independent (FJI), és "legislar en calent" davant l'auge de "els moviments ciutadans", cosa que consideren negativa.

Bosch aprofundeix en la mateixa tesi en assegurar que "no existeix un problema de seguretat a Espanya" i que, per tant, la norma s'elabora des d'una perspectiva "autoritària" que cerca limitar la possibilitat de "expressar disconformitat" amb el Govern. "Estem en un moment de certa conflictivitat, però la reacció hauria de ser convèncer de l'encertat de la gestió amb arguments i no impedint que la gent s'expresse", sentència. 

Las redes interpretan la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana como una #LeyAnti15M


No hay comentarios:

Publicar un comentario